Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 17:42

Khi người bẻ nửa vần thơ
Ta về ném hết vào bờ thời gian
Bao đêm thức dưới trăng làng
Thương con tằm nhả tơ vàng bến ngâu


Tân An, 1994
Nguồn: Lời chiều (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1996