Xa xôi nhớ mãi làng quê cũ
Sóng biển đong đưa bấc hiu hiu
Mẹ ngồi tóc trắng như mây trắng
Nửa dáng lưng cong xuống bóng chiều


Hà Tiên 1970

Nguồn: Mùa bấc biển (thơ), Đoàn Thuận, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1994