Xa xôi nhớ mãi làng quê cũ
Sóng biển đong đưa bấc hiu hiu
Mẹ ngồi tóc trắng như mây trắng
Nửa dáng lưng cong xuống bóng chiều


Hà Tiên 1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]