Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2015 15:46

Kính tặng Thầy Giản Chi

Ở nơi ấy có người hẹn đến
Gọi chim về gieo hạt lũng xa
Những trang sách thơm lừng hương cỏ
Và lời chiều thiếp ngủ trong hoa


Sài Gòn 1969

Nguồn: Lửa đêm mưa (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1998