22/09/2023 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dáng mẹ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 11:47

 

Xa xôi nhớ mãi làng quê cũ
Sóng biển đong đưa bấc hiu hiu
Mẹ ngồi tóc trắng như mây trắng
Nửa dáng lưng cong xuống bóng chiều
Hà Tiên 1970

Nguồn: Mùa bấc biển (thơ), Đoàn Thuận, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Dáng mẹ