Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:54

Dòng xưa thu vắng đìu hiu
Lãng du khách thả một phiêu bồng thuyền
Giọt đàn đọng giọt trăng nghiêng
Nghìn năm sau tưởng giọt phiền muộn rơi


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996