Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2015 16:05

Tiếng dế ngoài khe đá
Làm xanh thêm sắc rêu
Bay hút về phía núi
Nghe lạnh hơn màu chiều

Cuối chân trời xứ cổ
Vàng bao nhiêu lá khô
Cây mùa đông chưa thức
Những ngón dài tay thô

Mái tóc trên vai người
Nghiêng dáng nửa đường ngôi
Chiều chạm màu lên lá
Lòng chạm vào xa xôi


Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998