Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2015 21:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/01/2018 07:21

Người đi tìm cõi vô cùng
Mơ thiên thai thuở mông lung mất còn
Mộng hoàng hoa đỉnh chon von
Ta về nhóm lửa đầu non nhớ người

Nụ đời đâu mãi xanh tươi
Mùa trôi bụi lấp môi cười một mai


Tà Cú 1995
Nguồn: Lửa đầu non (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1999