17/10/2021 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lửa đầu non

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2015 21:25

 

Người đi tìm cõi vô cùng
Mơ thiên thai thuở mông lung mất còn
Mộng hoàng hoa đỉnh chon von
Ta về nhóm lửa đầu non nhớ người

Nụ đời đâu mãi xanh tươi
Mùa trôi bụi lấp môi cười một mai
Tà Cú 1995
Nguồn: Lửa đầu non (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Lửa đầu non