Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2018 16:29

1
đuốc thiêng trên đài gió
nghìn thu soi tỏ mặt đêm không
nét tượng búp sen nở

2
đất lắng trong nguồn nước
hoa cỏ núi sông muôn ngàn năm
tạc sâu vào tâm thức


Nguồn: Tượng (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 2002