Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 20:50

Người mang nỗi nhớ quay về
Lặng nghe sóng vỗ bến mê bờ đời
Bụi đường lẫn giọt mồ hôi
Vương trên nếp trán và môi cười buồn


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996