Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2015 07:52

Một mùa hạ nữa qua mau
Áo bay trắng lối phượng vào ngày xanh
Có vầng trăng rụng cuối gành
Ta nghiêng trang viết để dành câu thơ


Hà Tiên, 1972

Nguồn: Lời chiều (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1996