23/03/2023 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu thơ để dành

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2015 07:52

 

Một mùa hạ nữa qua mau
Áo bay trắng lối phượng vào ngày xanh
Có vầng trăng rụng cuối gành
Ta nghiêng trang viết để dành câu thơ
Hà Tiên, 1972

Nguồn: Lời chiều (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Câu thơ để dành