Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 17:20

Giọt mùa rót lạnh mái xưa
Hạt chưa huỷ thể, hạt chưa sang mầm
Sắc màu từ cõi lặng câm
Hoá thân trong giọt nước trầm mặc kia


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996