23/03/2023 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt nước

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 17:20

 

Giọt mùa rót lạnh mái xưa
Hạt chưa huỷ thể, hạt chưa sang mầm
Sắc màu từ cõi lặng câm
Hoá thân trong giọt nước trầm mặc kia
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Giọt nước