Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2016 11:57

Mưa lũ miền ẩm đục
Dĩ vãng ngỡ tịnh yên
Tháng ngày trôi vàng võ
Neo chờ lạnh con thuyền

Con kênh dài chao bóng
Đâu thấy khuôn mặt mình
Trong gương trời đáy nước
Tưởng đời cũng lặng thinh


Châu Đốc 1970

Nguồn: Mùa bấc biển (thơ), Đoàn Thuận, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1994