Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2015 21:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/01/2018 07:48

Gió ru cây lúa ba-thăng
Rừng bằng lăng tím gọi trăng lên ngàn
Kỳ Yên về hội nghe Khan
Một đôi vòng bạc xin Giàng cho nhau

Sông Kiều bờ trắng bông lau
Xin ăn ở đến tóc màu như bông


Phò Trì, 1970
Nguồn: Lửa đầu non (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1999