Khi về nhặt cánh phượng buồn
Nghe mưa tạt ướt nẻo đường về xa
Tàn lâu rồi những mùa hoa
Của em áo trắng, của ta dại khờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]