Khi về nhặt cánh phượng buồn
Nghe mưa tạt ướt nẻo đường về xa
Tàn lâu rồi những mùa hoa
Của em áo trắng, của ta dại khờ


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996