23/03/2023 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa phượng cũ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 08:06

 

Khi về nhặt cánh phượng buồn
Nghe mưa tạt ướt nẻo đường về xa
Tàn lâu rồi những mùa hoa
Của em áo trắng, của ta dại khờ
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Mùa phượng cũ