Nguyễn Đình Minh sinh ngày 25-5-1961, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng, còn dùng các bút danh Hải Huyền Phong, Long Hải. Ông tốt nghiệp Khoa ngữ văn Đại học Hà Nội năm 1982, làm giảng viên Trường Sư phạm Lai Châu (nay là Cao đẳng Sư phạm Điện Biên) từ 1982 đến 1989, tu nghiệp thạc sĩ khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002, hiện là hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Hải Phòng. Ông là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng từ năm 2010, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2013, uỷ viên BCH Hội Nhà văn Hải Phòng năm 2013, trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng năm 2017.

Quá trình sáng tác: viết và in thơ, truyện ngắn, tiểu luận... từ năm 1987, hiện là tác giả đăng tải thường xuyên trên báo Văn nghệ, tạp chí Thơ, tạp chí Nhà văn và tác phẩm, tạp chí Văn nghệ…

 

Mắt cỏ (2013)

Thức với những tập mờ (2014)