Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 21:32

Cây vông thắp lửa cuối chiều
Ta qua phà Bắc nhớ nhiều kênh Nam
Ai ngồi giặt áo bên vàm
Tóc mây thả hết hương tràm một mai


Vàm Cỏ, 1970
Nguồn: Lời chiều (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1996