Mưa tạt qua vườn rồi đi mất
chỉ âm vang tiếng sấm lưng trời
khóm cúc bỗng nở vàng lặng lẽ
và mây chiều vội vã về khơi

Đốt điếu thuốc dưới hiên nhà vắng
có điều gì mất hút mãi đâu
tiếng sóng biển âm buồn xa ngái
hương cúc đầy trong thoáng mưa mau


Hà Tiên, 1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]