對菊拙軒宅同諸友賦

白亞黃搖繞酒杯,
雨蓑爭看道人來。
依然舊見交新見,
惜也能開且半開。
甫里煙波秋漸老,
惠州霜雪客初回。
故園北望知無那,
猶記庭前自手栽。

 

Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú

Bạch á hoàng dao nhiễu tửu bôi,
Vũ thoa tranh khán đạo nhân lai.
Y nhiên cựu kiến giao tân kiến,
Tích dã năng khai thả bán khai.
Phủ Lý yên ba thu tiệm lão,
Huệ Châu sương tuyết khách sơ hồi.
Cố viên bắc vọng tri vô ná,
Do ký đình tiền tự thủ tài.


Chuyết Hiên họ Nguyễn, bạn của tác giả. Cao Bá Quát có 9 bài thơ nhắc tới.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Lam

Vàng trắng đua phô, rượu sẵn bày
Đạo nhân cũng tới để tranh xem
Bạn xưa, bạn mới cùng vui cả
Bông nhú, bông xoè vẫn tiếc thay
Phủ Lý sóng mây, thu đã muộn
Huệ Châu sương tuyết khách về đây
Trông trời nẻo bắc đâu vườn cũ
Hiên trước từng trồng nhớ mấy cây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trắng vàng phô sắc rượu bày
Đạo nhân cũng đến nơi nầy tranh chơi
Bạn xưa bạn mới cùng vui
Xoè bông hé nụ lả lơi sắc màu
Tàn thu Phủ Lý khói mây
Huê Châu sương tuyết khách quay đường về
Vời trông đâu thấy vườn quê
Hàng cây trước ngõ ngày xưa đã trồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vàng trắng đua phô sẵn rượu bày,
Đạo nhân tranh khán cũng về đây.
Bạn xưa bạn mới cùng giao tiếp,
Bông nhú bông xoè vẫn phủ màu.
Phủ Lý khói sương thu đã muộn,
Huệ Châu sương tuyết khách về đây.
Vời trông nẻo bắc đâu vườn cũ,
Sân trước xưa trồng một số cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời