Dưới đây là các bài dịch của Thanh Lam. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 1 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Thanh Lam

Ngàn thước tâm tình tự ngắm xem,
Lầu con trang nhã, tựa lan can.
Giọng cười nhỏ nhẹ nào ai biết,
Nghe vẳng nhà bên mấy tiếng đàn.

Ảnh đại diện

Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú (Cao Bá Quát): Bản dịch của Thanh Lam

Vàng trắng đua phô, rượu sẵn bày
Đạo nhân cũng tới để tranh xem
Bạn xưa, bạn mới cùng vui cả
Bông nhú, bông xoè vẫn tiếc thay
Phủ Lý sóng mây, thu đã muộn
Huệ Châu sương tuyết khách về đây
Trông trời nẻo bắc đâu vườn cũ
Hiên trước từng trồng nhớ mấy cây

Ảnh đại diện

Đoan dương (Cao Bá Quát): Bản dịch của Thanh Lam

Chén rượu gượng nâng sáng tốt lành
Đoan dương sông nước cảnh buồn tênh
Cách vời cố quận xa thầy mẹ
Vướng bận quan trường rẻ đệ huynh
Chưa khoác áo hè, ngày đuổi gấp
Đã mùa hao ngải mộng tan nhanh
Khuất Nguyên muốn viếng nơi đâu tá
Phiêu bạt hồn thiêng ai tỏ tình?

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]