對菊有所思

不共春花雜,
誰分晚節芳。
文章留造化,
神操定風霜。
何處空三徑,
予懷自一方。
美人不復見,
萬古此秋光。

 

Đối cúc hữu sở tư

Bất cộng xuân hoa tạp,
Thuỳ phân vãn tiết hương.
Văn chương lưu tạo hoá,
Thần tháo định phong sương.
Hà xứ không tam kính,
Dư hoài tự nhất phương.
Mỹ nhân bất phục kiến,
Vạn cổ thử thu quang.

 

Dịch nghĩa

Hoa cúc không cùng hàng, cùng loại, không thể lẫn lộn với các hoa xuân,
Ai có thể phân biệt được cái hương thơm của hoa cúc vào tiết muộn (tiết thu)?
Văn chương lưu với tạo hoá (cái đẹp của hoa cúc cùng sống với trời đất)
Khí tiết thanh cao của hoa cúc có thể bền vững trong sương gió
Nơi nào có ba hàng cúc mọc bơ thờ?
Ta nhớ trời một phương
Mỹ nhân không trở lại lần thứ hai
Muôn đời còn lại ánh sáng của mùa thu.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cúc hoa khác giống với hoa xuân,
Tiết muộn hương thơm ai biệt phân?
Vẻ đẹp lưu truyền cùng tạo hoá,
Sắc thanh đứng vững với phong trần
Nhớ nhung quê cũ ba hàng cúc,
Mong mỏi người xa mấy hải tần?
Người đẹp đã đi không trở lại
Sắc thu còn mãi với thời gian.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không bạn cùng hoa xuân tạp nhạp
Ai cuối mùa phân được hương thơm
Vẻ xinh trời đất cũng thương
Tinh thần khí phách phong sương xá gì
Nơi đất không trồng chi ba luống
Ấy quê nhà trong mộng nhớ hoài
Bạn thân không thấy nữa rồi
Sắc thu còn mãi vượt ngoài thời gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cúc Hoa không lẫn với hoa xuân,
Cúc muộn hương thơm tiết khó phân.
Hoa cúc văn chương lưu đất nước,
Thanh cao bền vững với phong trần.
Bơ phờ nào chốn ba hàng cúc,
Ta nhớ một phương trời thật gần.
Người đẹp lần sau không trở lại,
Muôn đời còn lại thu trăng ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng lẫn hoa xuân khác
Tiết muộn ngát thơm hương
Văn chương lưu trời đất
Khí tiết bền gió sương
Nơi đâu ba luống cúc
Ta nhớ trời một phương
Mỹ nhân không trở lại
Muôn thuở màu thu vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời