Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/12/2018 22:47 bởi tôn tiền tử
Đặng Văn Hoà (1791-1856) hiệu Lễ Trai, người làng Thanh Lương, xã Hương Xuân, huyện Hương Điền, tỉnh Thuận Hoá (nay thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), là trưởng nam của một vị túc nho không ra làm quan.

Năm Quý Dậu 1813 niên hiệu Gia Long thứ 12, nhà Nguyễn mở khoa thi hương đầu tiên, Đặng Văn Hoà dự thi và đỗ hương cống, lúc mới 22 tuổi. Hai năm sau, ông được tuyển vào học ở Cống Sĩ Viện (tức là Quốc Tử Giám) rồi đến năm 1819 lúc vừa 29 tuổi, đã được bổ nhiệm làm tri huyện một huyện ở tỉnh Quảng Nam. Từ đó, ông bắt đầu cuộc đời làm quan, trải bốn đời vua, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, và Tự Đức; nhiều lần là đại quan trong triều và nhiều lần được bổ ra ngoài trị nhậm những tỉnh thành quan trọng với vai trò tổng trấn, tổng đốc, tuần phủ.

Năm 1831, ông làm quyền Tổng trấn…