09/12/2021 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú
對菊拙軒宅同諸友賦

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2014 17:11

 

Nguyên tác

白亞黃搖繞酒杯,
雨蓑爭看道人來。
依然舊見交新見,
惜也能開且半開。
甫里煙波秋漸老,
惠州霜雪客初回。
故園北望知無那,
猶記庭前自手栽。

Phiên âm

Bạch á hoàng dao nhiễu tửu bôi,
Vũ thoa tranh khán đạo nhân[1] lai.
Y nhiên cựu kiến giao tân kiến,
Tích dã năng khai thả bán khai.
Phủ Lý[2] yên ba thu tiệm lão,
Huệ Châu[3] sương tuyết khách sơ hồi.
Cố viên bắc vọng tri vô ná,
Do ký đình tiền tự thủ tài.

Bản dịch của Thanh Lam

Vàng trắng đua phô, rượu sẵn bày
Đạo nhân cũng tới để tranh xem
Bạn xưa, bạn mới cùng vui cả
Bông nhú, bông xoè vẫn tiếc thay
Phủ Lý sóng mây, thu đã muộn
Huệ Châu sương tuyết khách về đây
Trông trời nẻo bắc đâu vườn cũ
Hiên trước từng trồng nhớ mấy cây
Chuyết Hiên họ Nguyễn, bạn của tác giả. Cao Bá Quát có 9 bài thơ nhắc tới.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tác giả tự chỉ mình.
[2] Tên một trấn thuộc huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, quê của Lục Quy Mông, người đương thời gọi là Phủ Lý tiên sinh, ở đây dùng để chỉ Chuyết Hiên.
[3] Nơi Tô Đông Pha bị đi đày nhân vụ án Ô Đài. Tác giả tự ví mình vì cái vạ văn tự chữa bài thi cho các sĩ tử mà ông bị tội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đối cúc Chuyết Hiên trạch đồng chư hữu phú