Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 07:09

Người men theo lối thu đi
Phấn thông vàng phủ thầm thì không gian
Tay quay về ngã đông sang
Khuyết vầng trăng biển, lạnh ngàn non xa


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996