Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:43

Ai người về lại nguồn đào
Gởi rằng Lưu Nguyễn đã vào nhân gian
Non xanh cửa động hoa vàng
Bóng trăng thơ thẩn để ngàn năm trôi


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996