Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 17:46

Chia tay người ở ga đêm
Sương khuya mờ bóng cây thềm gạch rêu
Về mai chân dẫm lên chiều
Lá bàng mấy phố rụng nhiều lối quen


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996