Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 21:06

Hoa bần hồng một dải sông
Nhị bần bay tím lồng trong cây mùa
Cuối vàm một mái chèo khua
Giọng hò êm tưởng như lùa hương đi


Sông Hậu, 1972
Nguồn: Lời chiều (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1996