Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2015 08:25

Người đi khuất cuối chiều hoang
Con đường nhỏ vắng lá bàng khô rơi
Nỗi xưa không sắc không lời
Chao nghiêng qua đáy hồn đời lặng thinh


Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998