Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2015 15:14

Chẳng lẽ xa rồi người còn nhớ
Ngàn đời phố liễu tóc còn bay
Gót giày qua mỏi bao đêm phố
Bóng ngã dài theo những bóng cây

Gió lạnh chạy dài qua núi vắng
Con sóng ru buồn mãi về đâu
Cát bay lấp dấu chân trời cũ
Nỗi nhớ còn nguyên tóc trắng mau


Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998