26/10/2021 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng lẽ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2015 15:14

 

Chẳng lẽ xa rồi người còn nhớ
Ngàn đời phố liễu tóc còn bay
Gót giày qua mỏi bao đêm phố
Bóng ngã dài theo những bóng cây

Gió lạnh chạy dài qua núi vắng
Con sóng ru buồn mãi về đâu
Cát bay lấp dấu chân trời cũ
Nỗi nhớ còn nguyên tóc trắng mau
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chẳng lẽ