Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 17:25

Tặng Trần Yên Thảo

Ta theo hạt bụi vào đời
Đã thành viên cuội một thời trẻ thơ
Giật mình giữa những đêm mơ
Sóng yên nhiên vỗ suốt bờ dâu xanh


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996