Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/06/2009 12:02

Đến thì nước dâng
Đến thì hoa nở

Đến thì là người đàn bà trăm năm

Nước dâng
dìm chết bờ
Làm người đàn bà
dìm chết thời con gái
Như ngồng hoa cải
cạn dần vàng sắc theo mưa

Sang sông
Người phải lụy đò
Lụy bến ngang mười tám tuổi
Ta lụy dòng sông cho ta bến mới...

Như hoa trong mưa
Ra ngồng trong mưa
hoa vì hạt
mà nở hung nở rục...