Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 13/06/2009 12:42

Vừa bước qua bến đò
Đã thấy dào dạt gió
Cửa rùng mùa bỏ ngỏ
Cho ngàn xanh nảy chồi

Nghe có giọt mưa rơi
Động chuông chùa ba tiếng
Chân chẳng vì đá nghẹn
Nhịp đi như sênh tiền

Măng chộn rộn bật lên
Non tơ mềm cổ thụ
Hồn như vừa chợt nhú
Một mầm xanh bồ đề.