Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 13/06/2009 12:21

Đêm khuya
lạnh
những canh gù
Ngoài trời sương trắng hay là
đang mưa Người đi về phía ngày xưa
Đêm nay cháu sợ cái giờ
ngày sang
Ngày sang
trắng loạt
khăn tang
Ngày sang!
Người hết lo toan một đời.
Nửa đời nuôi cháu mồ côi
Mía ngọt đầu mặt, khoai bùi rễ tay
Cha đi chinh chiến một ngày
Để cho bà khóc đắng cay
nửa đời...

Sông trong, qua khúc ngậm ngùi
Bãi hoang xưa, mía xanh trời, tháng năm
Cháu không còn ngủ cò quăm
Bà không còn phải xót lòng tháng ba
Thế mà... Bà bỏ đi xa
Bàng hoàng cháu khóc, nắng nhoà đầu sân...