Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/06/2009 12:29

Mùa xuân theo về làng cốm
Gặp hoa chanh nở sững sờ
Áo em một vùng hoa cải
Tứ thân nửa thực, nửa mơ

Lá sen anh tìm ban trưa
Biết đâu đang mùa tra đỗ
Vì theo hương cốm anh về
Lúa mới đến thì biết nhớ

Thì hoa... van em đừng nở
Đừng trắng, đừng vàng rung rinh
Trời thương anh tìm được lá
Sen xanh gói xuân chúng mình.