Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/06/2009 11:59

Chim sẻ
chim gì
chào mào
sáo sậu
Bay gần
bay xa...
Hạt đỗ tháng ba
Hạt vừng tháng bảy
Nếu mà nhìn thấy
Thì mày bay đi...

Người rơm đội nón chân quỳ,
Áo tơi mượn gió xua suy đuổi chim
Đăm đăm mê mải kiếm tìm
Giữa đồng hãi một bù nhìn bằng rơm.