Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/06/2009 12:17

Không nắng thì mưa
Dằng dặc đêm nào cũng bão
Chớp xoắn hàng rào mắt cáo
Cười xanh lè gối chăn...

Dẫu đục trong
Đã thành sông phiền-muộn
Với những hạt buồn
Giần sẩy theo đêm

Ngôi nhà mẹ-con
Đêm nào cũng đợi tan bão
Tiếng chân
Đã rạng đông...