15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Dạ Thuỷ vào 21/04/2010 09:29

Tháng tư ấy đã xa
Lời từ biệt nghẹn đắng chiều
Rưng rức…
Từ dạo ấy tháng tư tôi chợt mất
Và hình như tôi cũng lạc nụ cười

Thôi, xin đừng lay thức tháng tư tôi
Xin bình yên những dấu ngày đã cũ
Xin trong veo giọt sương buồn quá khứ
Lật nhớ mà chi
Tháng tư ấy xa rồi
                 
Tháng tư xanh phía người
Tháng tư trắng phía tôi
Mùa hè mới bắt đầu
Gió đông rình ngoài cửa
Dỗ lòng quên cái lạnh lùng cắt cứa
Vết thương xưa chưa lành
Nhức nhối vết thương nay

Tháng tư ấy xa rồi
Lời yêu ấy trắng mây!