Tình yêu như đã đóng đinh
Trên cây Thánh giá lặng thinh vĩnh hằng
Đọc kinh nguyện Chúa từ nhân
Không ăn năn tội kể lần yêu em.

Để rồi từ đó nhiều đêm
Thơ nguyền viết để riêng tên người tình
Tay lần chuỗi hạt cầu kinh
Yêu em vào cõi an bình Chúa thiêng.

Khép cho nhau nỗi đời riêng
Đi qua dĩ vãng mang niềm thứ tha
Điểm trang từng phiến hương da
Cho em thấy lại ngọc ngà nguyên trinh.

Hồn thiêng sông núi oai linh
Gọi non nước dậy chuyển mình hồi sinh
Quê hương còn đó mái đình
Ngói xưa có đủ đếm tình trao em…


15.10.21