Em về cắp rổ theo anh
“Dền gai” nhặt lá nấu canh “tập tàng”
“Vòi voi”, “bình bát”, “nhãn lồng”
Thêm vài con “cá lòng tong” đậm đà…

Em về cắp rổ theo anh
Vườn sau hương ngát “dành dành” tinh khôi
Gió chiều làm tóc rối bời
Quẩn quanh như níu bờ môi suốt đời…

Theo nhau từng bước chẳng rời
Trả ngày nhung nhớ níu thời gian qua
Đời này kiếp nữa hai ta
Xin đừng thất lạc, chớ xa cách lòng

Đêm tàn chắt hết đợi mong
Sao mờ trăng lặng gợi lòng xốn xang
Bình minh tia nắng lang thang
Vừa len mành trúc vội vàng bỏ đi…


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)