Chưa có đánh giá nào
50 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 27/06/2021 22:24 bởi hongha83
Bỗng dưng tình về là thi tập xướng hoạ của hai tác giả Minh Sơn Lê và Bích Phượng Lê Minh, trong đó gồm hơn chục bài thơ và phần “phụ bản” gồm một số nhạc phẩm và thơ dịch. Thi tập do NXB Bích Phượng Lê Minh (Hoa Kỳ) ấn hành năm 2016 với lời tựa của Lê Giang Trần.