Tưởng rằng đã quên lâu
Yêu nhau trong muộn màng
Trôi qua bao ngày tháng
Lòng cứ nhớ thương nhau

Tưởng rằng xa cách nhau
Lời hẹn thề quên lãng
Hồn em là thở than
Ôm ấp mối tình sầu

Hai đứa nửa địa cầu
Mà lòng không ngăn cách
Nhiều đêm nhìn lên vách
Nước mắt dệt canh thâu…

Biết rằng ta yêu nhau
Hồn cột nhau khi nào?
Mai ta về xây lại
Lâu đài riêng đôi ta…


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)