Từ yêu anh… tim em khắc khoải
Mây phiêu du vướng phải thái sơn
Khi bâng khuâng… lúc dỗi hờn
Mong anh lau giọt lệ buồn khoé mi

Từ yêu anh… môi em càng thắm
Nhìn lá hoa em thấy xanh thêm
Bướm kia về đứng bên thềm
Xin đừng thơ thẩn hoa thêm thẹn thùng

Từ yêu anh… lòng thêm trăm mối
Nửa địa cầu sáng tối đối nhau
Lòng em đã biết thương sầu
Mắt môi biết đợi ngọt ngào tình trao

Từ yêu anh… tim em biết nhớ
Lệ sầu rơi khi ánh chiều rơi
Gió ơi, xin ghé chút thôi
Cho em nhắn gửi nỗi buồn thiếu anh


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)