Em ra hỏi… nắng trả lời:
Nắng mang không hết nỗi lòng của anh
Buồn nhìn khói thuốc vờn quanh
Mưa chiều làm ướt áo anh chẳng màng

Em hỏi… nắng đã nói lời…
Rằng em hạnh phúc trên đời mênh mang
Mắt em lệ ướt hai hàng
Anh sao yêu thế… dạ càng nhớ thêm!

Em chưa hỏi nắng hết lời…
Mà nghe suối mắt tuôn rơi âm thầm
Nhớ em mắt đã quầng thâm
Tóc anh nắng ngủ mưa ngâm bao ngày…

Nắng nhìn em… mắt dại khờ…
Hồn em theo nắng vật vờ bên anh
Cho em quấn quít bên anh
Cho anh trút cạn tình anh trọn đời

Em không hỏi nắng nữa đâu
Có anh yêu… trái tim sầu em tan!


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)