Em ngồi nhìn thoáng mưa bay
Trong em kỷ niệm về xây nghẹn ngào
Thuở xưa em học “Phaolô”
Sáng tập chữ Việt, piano chiều…

Ba năm khuôn phép chuyên đều
Cầu kinh Dâng Lễ với nhiều khắc tâm
Chiều tan trường mưa lâm râm
Cầu Gành trơn ướt âm thầm em đi…!

Đồng Nai hờn dỗi điều chi…?
Ôm chân cầu sắt nghĩ gì tháng năm
Còi tàu vang vọng xa xăm
Biên Hùng ga nhỏ nhìn năm tháng hờn…!

Cù Lao Phố nhiều thân thương
Nam Hà bao kỷ niệm thương sớm chiều
Giờ đây xơ xác tiêu điều
Tìm đâu Thầy, bạn, quán lều học sinh…

Đôi ta duyên nợ ba sinh
Quan san cách biệt mà tình không phai
Cho nhau hết cuộc đời này
Quên bao nhung nhớ tháng ngày cách xa


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)