Ru em tròn giấc đê mê
Mặc mưa giận dỗi gió về cuốn vây
Đông sang ngày ngắn đêm dài
Tình anh chắt cạn… yêu hoài bên em

Ru em xuân giấc êm đềm
Cho em chất ngất rã mềm đôi môi
Đưa nhau lên đỉnh tuyệt vời
Líu lo chim hót lả lơi hoa cười

Ru em đêm hạ em lười…
Thẹn thùng khẽ bảo: “Hằng cười đó anh…”
Trăng ư!… thì đã làm sao…?
Ta về nguyên thuỷ trăng sao chẳng cười…

Ru em thu nguyệt rã rời
Ô kìa! đom đóm chẳng mời cũng qua
Đuổi nhau âu yếm xa xa
Sương thu nhè nhẹ ru da thịt mềm


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)