Tình yêu nếu biết vì sao...
Thi nhân, nhạc sĩ nào hao tổn lòng
Anh ơi, trời đất mênh mông
Cớ chi gặp gỡ để trông mỗi ngày

Tình yêu nối nhịp đông tây
Mưa quê tầm tả nơi này âm u
Yêu anh lòng chẳng chối từ
Tình quê hương cũ... tiếng ru ngọt ngào

Dìu nhau về với ca dao
Vầng thơ lục bát duyên trao cuối đời
Lục buồn mình mãi đôi nơi
Bát sầu mưa nắng mắt môi rã rời…!

Lục câu vọng cổ nửa vời
Bát phương thập hướng vui lời chúc nhau
Mong cho nước Việt sớm mau
Thanh bình đời sống xanh màu yêu thương...


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)